witalność tagged posts

Adaptogeny, czyli klucz do samozadowolenia

Adaptogen, z łacińskiego adaptare, czyli „przystosować się, dopasować”. Jest to grupa roślin zawierająca w sobie grupę aktywnych substancji, które swoim działaniem pozwalają tejże roślinie przetrwać w niesprzyjających warunkach środowiskowych...

Więcej