Lekcja Angielskiego z NoEasy – Barki

Trening barków – Shoulder workout

Wyciskanie żołnierskie siedząc – Military Press

Wyciskanie żołnierskie stojąc – Standing Military Press

Żołnierskie wyciskanie na maszynie – Machine Shoulder (Military) Press

Wyciskanie sztangielek siedząc – Seated Dumbbell Press

Wyciskanie sztangielek stojąc – Standing Dumbbell Press

Wyciskanie sztangi sprzed głowy – Barbell Shoulder Press

Arnoldki – Arnold Dumbbell Press

Arnoldki przy użyciu Kettle (tzw. Czajników) – Kettlebell Arnold Press

Unoszenie sztangielek bokiem w górę – Lateral Raise

Unoszenie sztangielek bokiem w opadzie tułowia siedząc – Seated Bent-Over Rear Delt Raise

Unoszenie sztangielek w opadzie tułowia z głową opartą na ławce – Bent Over Dumbbell Rear Delt Raise With Head On Bench

Unoszenie ramion bokiem w górę z linkami wyciągu – Bent Over Low-Pulley Side Lateral

Unoszenie ramion bokiem siedząc przy użyciu linek wyciągu – Cable Seated Lateral Raise

Unoszenie ramion w przód ze sztangielkami – Front Dumbbell Raise

Unoszenie ramion w przód z użyciem linki wyciągu – Front Cable Raise

Unoszenie talerza w przód – Front Plate Raise

Podciąganie sztangi wzdłuż tułowia – Upright Barbell Row

Odwrotne Rozpiętki – Reverse Flyes

Wiosłowanie sztangą (szerokim uchwytem) – Barbell Rear Delt Row

„Walczące sznury” (dość popularne ćwiczenie w MMA) – Battling Ropes

Odwrotne rozpiętki (na maszynie) – Cable Rear Delt Fly

Przyciąganie linki do twarzy – Face pull

Podrzucenie sztangi (sztangielki) i wyciśnięcie jej (tzw. Podrzut) – Clean and Jerk

Pompki w staniu na głowie – Handstand Push-Ups

kKI7Mcg

Komentarze